1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.258.3881176

Nhóm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Confused Phòng kinh doanh        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3883184 - 0258.3881176
  tel
Confused Bộ phận Marketing         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3882677
Confused Phòng Kế toán            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880951
Confused Phòng Kỹ thuật          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 0258.3880936

Thành tựu đạt được

Liên hệ với chúng tôi - Contact Information

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Thông tin:

Địa chỉ:
* 584 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
* 584 Le Hong Phong Str. – Nha Trang City – Khanh Hoa Province - Vietnam

Điện thoại: +84.258.3881176

Fax: +84.258.3884442

https://www.584nhatrang.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Quý khách vui lòng liên hệ điện thoại theo thông tin phần "Hỗ trợ trực tuyến" để có thể trao đổi trực tiếp và cụ thể hơn. Hoặc liên hệ email theo các địa chỉ bên dưới. Cảm ơn! 

For more detail, please contact us via phone following information on “Online Support”. Or send an email to these following address. Thank you!

* Phòng Kinh doanh (Sales Department) : kinhdoanh584nt@gmail.com 

* Phòng Đầu tư - Marketing (Investment – Marketing Department): marketing584nt@gmail.com

* Phòng Kỹ thuật (Engineering Division): kythuat584nt@gmail.com

* Phòng Kế toán (Accounting Department): ketoantaichinh584nt@gmail.com

 

BAN GIÁM ĐỐC

bangiamdoc584nt@gmail.com

PHÒNG NHÂN SỰ

nhansu584nt@gmail.com

PHÒNG KINH DOANH

kinhdoanh584nt@gmail.com

PHÒNG KỸ THUẬT

kythuat584nt@gmail.com

PHÒNG T.CHÍNH - KẾ TOÁN

ketoantaichinh584nt@gmail.com

PHÒNG Đ.TƯ – MARKETING

marketing584nt@gmail.com