1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Contact Sales: +84.58.3881176

Nhóm sản phẩm

Product Group

Online Support

Confused Sales Office        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3883184 - 058.3881176
  tel: 0989.639.990 0989.639.990
Confused Marketing Department         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3882677
Confused Accounting Department            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3880951
Confused Engineering Division          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3880936

Achievements

Hệ thống phân phối tại TP.Nha Trang

Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang

Trụ sở: 584 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP Nha Trang - Tel: 058.3881176

Read more: Hệ thống phân phối tại TP.Nha Trang

Phân phối tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc

Phân phối tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc

Read more: Phân phối tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc

Hệ thống phân phối tại TP.Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

Read more: Hệ thống phân phối tại TP.Hồ Chí Minh

Hệ thống phân phối tại một số tỉnh miền Trung & Tây nguyên

Hệ thống phân phối tại một số tỉnh miền Trung & Tây nguyên

Read more: Hệ thống phân phối tại một số tỉnh miền Trung & Tây nguyên

Hệ thống phân phối tại Hà Nội

Hệ thống phân phối tại Hà Nội

Read more: Hệ thống phân phối tại Hà Nội