1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.58.3881176

Nhóm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Confused Phòng kinh doanh        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3883184 - 058.3881176
  tel
Confused Bộ phận Marketing         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3882677
Confused Phòng Kế toán            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3880951
Confused Phòng Kỹ thuật          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel: 058.3880936

Thành tựu đạt được

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2017

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Xem thêm: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm 2017

Quyết định về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016

Quyết định về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016

Xem thêm: Quyết định về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016